Dane firmy

MACIEJ URBANIAK IT-DOC
NIP 6922248651
REGON 021295973
ADRES: Ul. Jerzego Bajana 69/15
54-129 Wrocław

Nr rachunku bankowego
mBank 56 1140 2004 0000 3802 3240 0487

 

PKD

62.03.Z – Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi;
58.29.Z – Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania;
62.01.Z – Działalność związana z oprogramowaniem;
62.02.Z – Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki;
62.09.Z – Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych;
63.12.Z – Działalność portali internetowych;
74.30.Z;
85.59.A;
85.60.Z;
95.11.Z;
95.12.Z